viděti dřevěný altánek uprostřed lesa značí značnou naději míti a v budoucnost uvěřiti, šla jsem lesem u nás na kopci, kde jsme s mrtvými již dávno jezdila za noci dívat se na hvězdy a přeci jsou tam dodnes, šla jsem tedy cestou lesní a to ne s nějakým cílem a najednou mi před očima zjevil se dřevěný bílý s oprýskaným dřevem a kulatým stolkem uprostřed zasněžené louky, na sněženkách a lesních prvním pupenech přikrýval lehký poprašek sněhu neznámou naději, která se odkudsi vynořila a takový, dejme tomu člověk v krizi, jí znovu mohl začít věřit